SERVICIILE NOASTRE

În prestarea serviciilor noastre de sprijin pentru organizații și consultanta de afaceri, aplicăm o abordare complexă, care ia în considerație în totalitate profilul companiei, sănătatea angajaților și siguranță, efectele asupra mediului și drepturile omului. În această privință, Smart Links oferă un suport solid pentru compania Dumneavoastră în vederea atingerii indicilor de excelență și performanței în activitate. Nu căutați alta companie pe piață pentru soluții complexe și eficiente bazate pe propunerile clienților pentru a satisface cerințele Dumneavoastră. În funcție de necesități, ne propunem să avem cea mai bună grijă și să îmbunătățim orice activ corporativ de care dispuneți, precum ar fi proprietăți imobiliare, clădiri, infrastructura tehnică și de iluminare, transport, servicii IT, mobilier, alte echipamente specifice și aparate. Pentru a ne asigura că soluțiile noastre sunt cele mai eficiente și bine direcționate ne străduim în mod continuu să menținem cele mai înalte standarde de calitate și să optimizăm regimul de prestare a serviciilor.

 • CONSULTANȚĂ DE AFACERI
 • SERVICII DE SUPORT PENTRU ORGANIZAȚII
 • MANAGEMENT IMOBILIAR

Consultanță în Resurse Umane

 • Obținerea permiselor de muncă și de ședere pentru expatriați
 • Suport în asigurarea cu vize 
 • Asigurarea respectării cerințelor legale naționale în domeniul gestionării forței de muncă
 • Întreținerea registrelor de forță de muncă
 • Elaborarea și recuperarea registrelor de forță de muncă

Servicii de Consulatnță Juridică

 • Elaborarea de contracte și alte documente juridice
 • Asistență juridică complexă
 • Suport în efectuarea tranzacțiilor imobiliare
 • Asigurarea respectării cerințelor legale
 • Consultanță în domeniul gestionării finanțelor corporative
 • Consultanță în domeniul fiscal și vamal
 • Consultanță privind activitatea întreprinderilor
 • Reprezentarea în litigii cu autoritățile fiscale și cu alte organe de stat

Întreținerea Tehnică

 • Achiziționarea echipamentului
 • Întreținerea și îmbunătățirea regulată și preventivă a echipamentului
 • Instalarea dispozitivelor de economisire a energiei și reducerii emisiilor poluante
 • Optimizarea costurilor de întreținere a imobililor
 • Disponibilitatea unei rețele largi de furnizori de servicii tehnice calificați

Servicii de Securitate

 • Servicii de pază a clădirii
 • Sisteme de deținere a cheii și răspuns la alarmă
 • Asigurarea securității electronice 
 • Servicii de patrulare mobile și de transport
 • Supravegherea ușilor de intrare și a spațiului
 • Consultanță în gestionarea sistemelor de securitate
 • Controlul căilor de acces și gestionarea locurilor de parcare
 • Intervenția și asigurarea securității 

Servicii Administrative

 • Servicii de recepție
 • Gestionarea și întreținerea sălilor de negocieri și conferințe
 • Servicii de birou de asistență 24/7
 • Servicii poștale
 • Gestionarea cheilor și card-urilor de acces
 • Întreținerea parcului de automobile
 • Servicii de arhivă și registru
 • Servicii de imprimare și copiere 
 • Gestionarea achizițiilor

Curățarea și Servicii Conexe

 • Curățarea interiorului și a spațiilor în aer liber
 • Întreținerea spațiilor în aer liber în timpul iernii
 • Amenajarea teritoriului și întreținerea gazonului 
 • Gestionarea deșeurilor (colectarea, sortarea și evacuarea)
 • Prevenirea, detectarea și distrugerea insectelor dăunătoare și a rozătoarelor

Servicii Alimentare

Am dezvoltat o rețea de furnizori de servicii alimentare, care vă pot oferi cele mai eficiente soluții pentru nevoile Dumneavoastră și să creeze un mediu alimentar excelent, variind de la restaurante, cantine sau cafenele. În timp ce beneficiați de serviciile noastre alimentare, puteți utiliza soluții simple, unice și bine orientate sau să solicitați să elaborăm soluții, care se includ într-o propunere complexă mai largă pe baza consultărilor și acordului mutual.

Eficiența Energetică

 • Auditul sistemelor energetice și de supraveghere a activelor
 • Îmbunătățirea capacității de-a utiliza energia și minimiza a costurile
 • Integrarea sistemelor energetice cu soft-ul operațional de optimizare
 • Raportarea și analiza datelor de utilizare a energiei

Servicii de Securitate Contra Incendiilor

 • Întreținerea sistemelor de detectare a incendiilor și de alarmă
 • Întreținerea sistemelor de evacuare de urgență
 • Întreținerea echipamentelor portabile de stingere a incendiilor
 • Întreținerea bobinelor fixe contra incendiilor
 • Întreținerea hidratanților anti-incendiari
 • Consultanță în domeniul securității contra incendiilor (conformitatea cu legile și regulamente locale)
 • Menținerea registrelor de securitate contra incendiilor
 • Organizarea exercițiilor contra incendiilor

Alte Servicii Specializate

 • Management de birou
 • Servicii de curierat extern și intern
 • Servicii de stocare
 • Facilitarea schimbării locației oficiului (pe teritoriul Republicii Moldova)

Management Imobiliar

 • Managementul administrativ și operațional
 • Managementul financiar corporativ și investițional
 • Întreținerea infrastructurii tehnice
 • Îmbunătățirea calității imobilului și renovarea
 • Marketing al proprietății imobiliare
 • Comunicarea și relații publice
 • Îngrijirea solului

Importanța serviciilor de suport administrativ pentru organizații constă în facilitarea funcționării sediilor, dar, de asemenea, și afacerii Dumneavoastră, permițându-vă să vă concentrați pe activitățile de bază. Având experiență bogată în furnizarea de servicii de suport pentru organizații, noi combinăm soluții eficiente cu nevoile Dumneavoastră specifice. Avem echipe peste tot în țară, oferind servicii atât la nivel local, dar și la nivel național.

Serviciile  noastre de suport cuprind întreținerea și îmbunătățirea oricăror active corporative de care dispune organizația Dumneavoastră. Vă punem la dispoziție soluții complexe bazate pe cele mai bune propuneri cu privire la modul de integrare și optimizare a proceselor din cadrul companiei Dumneavoastră pentru a crește eficiența activităților primare și serviciilor pe care le prestați. Profilul suportului pe care îl oferim cuprinde două elemente de bază. În primul rând, ne concentrăm pe îmbunătățirea spațiului și a infrastructurii, cum ar fi optimizarea și creșterea calității loculului de muncă, întreținerea tehnică (aer condiționat, energie electrică, instalații și dispozitive sanitare si sisteme de iluminat), curățarea, decorarea, recepția vizitatorilor, amenajarea teritoriului și securitatea, inclusiv contra incendiilor. În al doilea rând, ne propunem să îmbunătățim activitatea și satisfacția profesională a angajaților Dumneavoastră și să optimizăm organizarea funcțională internă prin prestarea serviciilor de gestionare a forței de muncă, marketing, ospitalitate, timp liber și organizarea activităților de team building. În prestarea serviciilor noastre, ne propunem crearea unui mediu propice operațional și sigur, păstrarea și creșterea valorii activelor Dumneavoastră prin anticiparea și prevenirea unei probleme înainte de posibilă escaladare a acesteia. Confortul nostru constă în cunoașterea că angajații Dumneavoastră petrec mai puțin timp în rezolvarea problemelor logistice de legate de birou sau locul de muncă și mai mult timp interacționează cu clienții Dumneavoastră sau rezolvă probleme concrete de afaceri. Vom lua de pe umerii Dumneavoastră mormanul de hârtii pe care îl produceți zilnic pentru a rezolva probleme de birou sau administrare a activelor (infrastructură, umane, financiare) și îl vom consolida într-o singură factură lunară ușor de înțeles și administrat. 

Noi în permanență țintim cea mai bună soluție pentru compania Dumneavoastră prin combinarea furnizării de servicii eficiente, bazate pe comunicarea permanentă, cu nevoile specifice ale clientului. Dorim ca mediul de afaceri al Dumneavoastră să fie:

 • Curat și sigur – furnizarea serviciilor de curățare și securitate
 • Prietenos și împlinit – furnizarea serviciilor de recepție, consolidare a echipei și catering
 • Performant și optim - furnizarea serviciilor de întreținere și imobiliare, precum și tehnologiilor de ultima generație
 • Ecologic - furnizarea serviciilor de economisire a energiei și de reciclare

Vă rugăm să luați legătura cu noi pentru a afla cum vă putem ajuta pentru a obține performanță în afacerea Dumneavoastră și de-a elimina costurile inutile.

Pentru a facilita funcționarea afacerii Dumneavoastră, a eficientiza și îmbunătăți procesul de luare a deciziilor investiționale, vă punem la dispoziție servicii calitative de consultanță juridică și în domeniul administrării afacerilor. Aceasta consultanță cuprinde diverse aspecte ale activității companiei Dumneavoastră, precum ar fi înființarea companiei, cerințele de capital social, înregistrarea, autorizarea, forme de capital străin și forme juridice constitutive, autorizații, contabilitate, audit, gestionarea forței de muncă, efectuarea tranzacțiilor comerciale, inspecția înainte de expediere, procedurile de vămuire, de stabilire a prețurilor, concurența și ajutoarele de stat, privatizarea, normele de protecție a investitorilor străini și locali, garanțiile pentru investiții, reguli de impozitare, piață valorilor mobiliare.

De asemenea, oferim suport solid în tranzacții imobiliare, precum și în probleme juridice vamale și fiscale, cum ar fi impozitul pe profit, impozitul pe venitul persoanelor fizice, tratatele fiscale și taxele cu reținere la sursă, TVA, taxe vamale, contribuțiile de asigurări sociale, regimul fiscal și garanțiile de înregistrare.

Serviciile noastre de management imobiliar se concentrează pe gestionarea și supravegherea bunurilor imobiliare. Ele vizează toate etapele ciclului de viață ale unei proprietăți imobiliare, inclusiv achiziționarea, controlul, întreținerea, utilizarea și dispunerea. Consultanții noștri de management imobiliar vă vor oferi cele mai eficiente soluții în gestionarea bunurilor dobândite, echipamente, scule și active de capital fizice pentru maximizarea funcționalității bunului imobiliar și valorii sale de piață. În scopul de a optimiza deciziile Dumneavoastră de investiții în domeniul imobiliar, suntem suficient de competenți pentru a vă oferi cele mai recente cunoștințe în domeniul, inclusiv ale legilor și reglementărilor locale, și suficient de mici și mobili pentru a avea grijă specială de nevoile Dumneavoastră concrete.

Noi recunoaștem importanța performanței în amenajarea teritoriilor, atât pentru spații comerciale, cât și pentru sectorul de locuințe rezidențiale. În cazul în care zona de grădină este un punct focal, servicii de întreținere devin foarte importante. Dorim să vă asigurăm că avem personalul și echipamentul necesar pentru a avea grijă de bunuri imobiliare Dumneavoastră la cel mai înalt standard disponibil pe piață atât pentru scenarii contractuale, cât și cele reactive, indiferent de gradul de complexitate al nevoilor Dumneavoastră.