MISIUNEA NOASTRĂ

Oferirea celor mai bune soluții de administrare a serviciilor de suport pentru organizații și celor mai eficiente servicii juridice și de consultanță în afaceri, bazate pe propuneri în vederea satisfacerii nevoilor specifice ale clienților noștri și chiar depășind așteptările consumatorilor.

IDENTITATEA NOASTRĂ

Activitatea noastră se bazează pe valorile noastre, conținute în structura companiei, grija unică față de client, furnizarea de servicii eficiente și performante.

VIZIUNEA NOASTRĂ

A deveni cel mai competent furnizor de servicii de suport administrativ pentru organizații, bazate pe principii de sustenabilitate, din Republica Moldova.

DESPRE

Smart Links SRL este o companie din Moldova, înființată în 2013, care oferă o gamă largă de servicii calitative de consultanță în afaceri, juridice, precum și soluții eficiente de administrare a serviciilor de suport pentru organizații pe baza consultărilor în vederea satisfacerii cerințelor specifice ale clientului. Profilul firmei cuprinde optimizarea proceselor de lucru ale clienților noștri în vederea îmbunătățirii funcționării acestora și creșterea satisfacției de lucru a tuturor angajaților.Noi oferim soluții complete de administrare a serviciilor la nivel național și local, în orice moment, prin combinarea expertizei noastre cu nevoile Dumneavoastră, fie ele singulare, simple și directe sau multiple și complexe. Noi vom trimite echipele noastre calificate și experimentate pentru a satisface cerințele Dumneavoastră în timp util și consecvent, depășind așteptările Dumneavoastră prin efectuarea de audituri regulate și propunând soluții unice de administrare a serviciilor de suport. Indiferent de complexitatea nevoilor Dumneavoastră, soluțiile noastre sunt întotdeauna simple și bine concepute.

Echipa de la Smart Links are cunoștințe și competențe extinse, care sunt combinate cu atitudinea corectă a angajaților noștri, ceea ce asigură că veți beneficia de un serviciu de cea mai înaltă calitate. Concentrarea pe nevoile clientului și percepția că cerințele Dumneavoastră sunt în centrul activității noastre oferă echipei de la Smart Links un avantaj competitiv semnificativ. S-a întâmplat de mai multe ori în trecut că managerii și consultanți noștri prin înaltă calitate a serviciilor lor devin bine cunoscuți și se bucură de o autoritate semnificativă în comunitățile locale, dar, de asemenea, și la nivel național.

Noi țintim livrarea serviciilor de valoare pe baza criteriului cost-eficientă prin efectuarea de consultări periodice și efectuarea controlului calității. Piatra de temelie a calității înalte a serviciilor noastre este comunicarea eficientă și implicarea clienților noștri, care devin participanți activi în munca noastră prin asigurarea legăturii inverse necesare.

Valorile companiei:

  • Excelența. Satisfacția clientului este obiectivul nostru final.
  • Integritatea. În relațiile cu clienții, partenerii de afaceri și alte părți interesate noi manifestăm onestitate și deschidere.
  • Sustenabilitatea. Asigurarea beneficiilor economice, sociale și de protecție a mediului înconjurător pentru toate părțile interesate.
  • Respect. Fiecare este important și fiecare contează.
  • Competență. Forță de muncă profesionistă, bine instruită și cea mai calificată.
about-us

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ

Angajamentul nostru față de Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC) reflectă conștientizarea impactului activității noastre asupra societății în ansamblu, inclusiv asupra clienților, părților interesate mai largi și a mediul înconjurător. Prin luarea în considerație a indicilor precum sănătatea și siguranță, impactul asupra mediului, drepturilor omului și guvernanței corporative ale activităților noastre exprimăm convingerea noastră în importanța schimbării în vederea realizării dezvoltării durabile. În opinia noastră, concentrarea asupra dezvoltării durabile rezidă în furnizarea de beneficii economice, sociale și de mediu concrete pentru toate părțile interesate.